Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 28, 2017 in Nie tylko budowa... |

Klasyfikacja wskaźnika BMI

Wskaźnik Queteleta II

Body Mass Index(BMI) jest wskaźnikiem masy ciała, umożliwiającym ocenić ryzyko wystąpienia nadwagi, otyłości i chorób z nią związanych, np. cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca. Klasyfikacja nie powinna być stosowana u dzieci i młodzieży( do ego celu służą siatki centylowe) oraz u kobiet w ciąży. BMI nie bierze pod uwagę indywidualnych uwarunkowań, np. ilość tkanki mięśniowej, wiec z tego powodu nie powinni z niego korzystać sportowcy i osoby intensywnie ćwiczące.

Waga BMI

W łatwy sposób możemy obliczyć wskaźnik BMI. Wystarczy podzielić masę ciała wyrażoną w kilogramach, przez wzrost podniesiony do kwadratu wyrażony w centymetrach. Po otrzymaniu wyniku możemy odczytać z klasyfikacji, czy waga naszego ciała jest prawidłowa.
Według WHO(Światowa Organizacja Zdrowia) klasyfikacja wygląda następująco:
≥ 40, 0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)
35, 0–39, 99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
30, 0–34, 99 – I stopień otyłości
25, 0–29, 99 – nadwagę
18, 5–24, 99 – wartość prawidłową
17, 0–18, 49 – niedowagę
16, 0–16, 99 – wychudzenie
< 16, 0 – wygłodzenie.