Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 6, 2017 in Nie tylko budowa... |

Marketing w grach liczbowych

Marketing w odniesieniu do gier liczbowych

W Polsce dopiero od kilkunastu lat przedsiębiorstwa mają trudności ze sprzedażą oferowanych produktów, co jest rezultatem zmiany relacji pomiędzy popytem i podażą. Obecnie występuje przewaga podaży nad popytem. Gdy zaczęły się trudności ze sprzedażą, wiele przedsiębiorstw rozpoczęło poszukiwania takiego sposobu działania na rynku który pozwoli zrealizować zamierzony cel. Celem tym może być osiągnięcie określonego zysku, udziału w rynku, zdobycie nowych klientów czy wprowadzenie nowych produktów. Sposobem na realizację zakładanego celu było poznanie i stosowanie marketingu. Oczywiście bez wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie jest to bardzo trudne, gdyż nadal można się spotkać z niewłaściwym rozumieniem i stosowaniem marketingu.

 

Najczęściej występującym błędem jest utożsamiani: marketingu z reklamą lub tylko z samym procesem sprzedaży. Chociaż sprzedaż i reklama są istotnymi elementami marketingu, to nie można jednak utożsamiać ich z marketingiem. Drugim powszechnie występującym błędem jest bezkrytyczne kopiowanie rozwiązań z zakresu marketingu stosowanych w państwach, w których marketing jest realizowany od wielu lat. Błąd ten powoduje nieuwzględnienie specyfiki polskiego otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo. W odniesieniu do marketingu warto również zdecydować się na gry liczbowe, a w tym mini lotto wyniki.